SERVICEGARANTI

För möbel klädd i läder eller textil.

Leather Master Scandinavias trygghetspaket berättigar upp till fem års servicegaranti för oförutsedda fläckar, brännmärken och skador på möbelklädseln. Denna servicegaranti kan endast tecknas i samband med köp av ny/omklädd möbel och förnyas årligen av kund genom att registrera ett nytt Clean & Protect Kit för läder eller textil. Dina rättigheter som konsument försämras inte av denna garanti utan utgör ett tillägg.

Garantivillkor

— Gäller för ny/omklädd möbel, som användes i hemmiljö, klädd i läder eller textil avsedd för möbler.

— Möbeln ska vara leveransgodkänd innan registrering.

— Servicegarantin registreras på www.servicegaranti.se senast fem dagar efter leveransgodkänd möbel.

— Möbeln skall behandlas enligt medföljande instruktioner innan
möbeln tas i bruk. Vid köp av mer än tre sittplatser i textil ska en extra Textile Protection inhandlas. En Textile Protection räcker till tre sittplatser.

— Skötselinstruktionerna skall följas under garantitiden.

— Nytt läder/textilvårdpaket skall inhandlas vid köptillfället av möbeln och därefter 1 gång per år, samt kvitteras på www.servicegaranti.se. Spara kvittot! Se leathermaster.se för närmsta återförsäljare.

— Garantiskada SKALL rapporteras till Leather Master Scandinavia INOM FEM (5) DAGAR.

— Servicegarantin är personlig och kan ej överlåtas.

Exempel på fläckar och skador som omfattas av garantin

— Mat och dryck

— Urin, blod och uppkastningar

— Kosmetika

— Tusch och målarfärg

— Brännmärken

— Repor och hål

— Olja

Garantin gäller ej

— Möbler klädda i mocka, nubuck, bycastläder, chintz, siden, mohair, fårskinn eller konstläder.

— Möbler som skadats under transport eller lagring.

— Fabrikationsfel

— Misskötsel, oaktsamhet, skadegörelse och onormalt slitage, fläckar från syra, frätande substanser eller starka kemikalier.

— Skador orsakade av djur.

— Skador uppkomna av jeansfällning eller annan typ av färgavfällning från kläder, filtar, kuddar, m.m.

— Om andra produkter eller kemikalier än vad Leather Master Scandinavia föreskriver använts.

Instruktioner vid uppkomst av fläck/skada

1. Följ anvisningarna nedan och försök avlägsna fläcken.

Om olyckan är framme på textilmöbel

Ta reda på vad som orsakat fläcken, t.ex. fett, choklad, spill från vattenlösliga ämnen, m.m. Följ sedan anvisningarna i textilvårdspaketets medföljande fläckguide och på flaskans etikett.

Om olyckan är framme på lädermöbel

Vattenlösliga fläckar borttages med Soft Cleaner. Vät svampen och krama fram ett skum. Rengör med lätta cirkulerande rörelser samt badda utifrån och in mot fläcken. Eftertorka med en ren mjuk duk. Upprepa vid behov. Gnid eller gnugga ej på fläcken!

Bläck eller tusch kan normalt tas bort på täckfärgat läder. Dock är det viktigt att agera snabbt! Ring omedelbart vår supportavdelning för råd på 031-69 51 50.

Om fläcken inte försvinner:

2. Kontakta vår tekniska avdelning för kostnadsfri konsultation. Vid behov sändes kostnadsfritt de produkter som behövs för att avhjälpa fläckproblemet.

Om fläcken inte försvinner eller om skada inträffat:

Kontakta vår tekniska avdelning för kostnadsfri konsultation. Efter samråd med Leather Master Scandinavia sändes möbeln till anvisad möbeldoktor. Där utförs reparation eller omfärgning av den fläckade/skadade delen, till ett så bra resultat som material och teknik medger. Eventuella fraktkostnader eller ersättning i pengar omfattas inte av garantin. Garantin berättigar ej heller till ny möbel.

Skötselinstruktioner

För att uppnå ett förstärkt fläckskydd skall lädret/tyget behandlas med för möbeln avsett vårdpaket innan möbeln tas i bruk. Följ informationen på flaskans etikett. Dock skall rengöring ej utföras då möbeln är ny och oanvänd.

Tips & Råd

Placera ej Din möbel för nära en värmekälla. Se till att en luftspalt om 20-30 cm finns mellan möbeln och värmekällan.

Skydda möbeln mot direkt solljus under längre perioder.

Håll damm och smuts borta från möbeln.

Dammsug med mjukt borstmunstycke och rengör regelbundet med Soft Cleaner på läder och Textil Cleaner på tyg, givetvis beroende på hur mycket möbeln används. Följ anvisningar i möbelvårdspaketet. Gnid eller gnugga ej på fläcken!

Leather Protection Cream och Textile Protection skyddar ytan mot spill och fläckar, samt förbättrar slitstyrkan.

Registrera din servicegaranti på:
servicegaranti.se
Garantikod finner du stämplat inuti möbelvårdspaketet
leathermaster.se
031-69 51 50

Garantivillkor